Floja Malawi

FloJa Malawi


In het noorden van Malawi, één van de armste landen ter wereld, levert FloJa Malawi een

duurzame bijdrage aan de bevolking. Door het bieden van educatie, voeding en

gezondheidszorg aan kwetsbare kinderen (en hun omgeving) zorgen wij voor een stevige

basis en een kansrijke toekomst.